EVA JURGEC

Mirovanja / Tranquilities

Eva Jurgec

A Multimedia Suite

Mulitmedijska suita avtorice Eve Jurgec Video projekcija s spremljajočo glasbeno partituro in improvizacijo v živo. Vtisi narave in njenega včasih skoraj neopaznega večnega gibanja, ki zazibata človeka v stanje mirovanja so spodbudili avtorico, da je ustvarila multimedijsko suito, ki ponuja obiskovalcu predah od mestnega vrveža ter vdih miru in sproščenosti. Eva Jurgec - ideja, koncept, snemanje videov, izdelava glasbene partiture (skladanje in poustvarjanje na klavir in druga glasbila) in improvizacija v živo - oboa, Medard Kržišnik - montaža videa in pomoč pri performansu Video screening with accompanying music score and live improvisation. An original work by Eva Jurgec. The impressions of nature and its almost imperceptible continuous movement which lulls one into a state of tranquility inspired the author to create a multimedia suite that offers visitor some respite from the hustle and bustle of city life and a breath of peace and relaxation. Eva Jurgec - idea, concept, video, music (composition, performance on piano along with other instruments), improvised live performance on oboe Medard Kržišnik - video editing and peformance tehnician

Dogodki: