Alja Petric: Pejsaži Prekmurja

etnoambient concert

Vsaka krajina ima svoj značaj in svoj zven. Tako pokrajina, kot tudi njeni prebivalci, so v Prekmurju preko zgodovinske odcepljenosti izoblikovali ter ohranili svojo značilno identiteto. Pejsaži Prekmurja upodabljajo zvočnost regije v kateri je avtorica odraščala. Pri tem skrbno in z občutkom odstirajo mnogotere plasti in značilnosti panonskega podeželja, ki nam pripoveduje v majhnih, skorajda neopaznih zgodbah. V odzven regionalnim pokrajinskim značilnostim, tamkajšnji prebivalci svoje navdihe beležijo v izrazitem jezikovnem narečju. Ta se je skozi zgodovino ohranil tudi v literaturi. Pejsaži Prekmurja nas nagovarjajo večplastno. Besedila prekmurskih avtorjev (D. Šarotar, F. Lainšček, M. Vincetič, M. Kranjec, J. Novak, idr.) se melodično prelivajo v glasbo, ki je nastala po navdihu zvočnih posnetkov narave in umetniškega izraza avtorice. Da jim lahko zares prisluhnemo, od nas zahtevajo umirjeno telo in um. Nastane tišina, ki je potrebna v umetnosti, da se besede povežejo in se rodi pesem. Je prostor iz katerega se rodi glasba in priložnost za poslušalca, da se prepusti vabilu v slušni svet nevidnega valovanja Pejsažov Prekmurja.


Album launch: Pejsaži Prekmurja

Every landscape has its own character and its own sound. In Prekmurje (SLO), both the landscape and its inhabitants have shaped and preserved their distinctive identity through historical secession. Pejsaži Prekmurja reflect the soundscape of the region in which the author grew up. In this way, they carefully and sensitively reveal the many layers and characteristics of the Pannonian countryside, which is told in small, almost imperceptible stories. In response to the regional landscape, the local inhabitants record their inspirations in a distinct dialect. This has also been preserved in literature throughout history. The poetry of Prekmurje authors (D. Šarotar, F. Lainšček, M. Vincetič, M. Kranjec, J. Novak, etc.) is melodiously blended into music inspired by the sound recordings of nature and the artistic expression of the author. To really listen to them, they require a calm body and mind.

The result is the silence that is necessary in art for words to connect and a poem to be born. It is a space from which music is born and an opportunity for the listener to be invited into the sonic world of the invisible waves of the Pejsaži of Prekmurja.

allja, vocal&instruments

Dogodki

sob, 29.07.2023 18:00Pedentarska (Grad)