Katarina Radaljac & Uršek Slivšek: Along the paths of interspecies communication

izkustvena zvočna delavnica/an experimental sound workshop

Delavnica za otroke (7+) in odrasle, poteka na sistemu silent disco, lahko poteka v SLO ali v ANG. Udeleženke_ci skozi delavnico oz. terensko poslušalnico odkrivajo zvočni svet različnih živali. Aktivno poslušanje je spodbujeno z vprašanji, nadgrajeno pa s podajanjem novih informacij preko zanimivih, aktivacijskih nalog. Tekom delavnice udeleženke_ci spoznavajo razlike med zvočno komunikacijo in zvočno ustvarjalnostjo različnih živalskih vrst ter se sprašujejo o tem, kaj živali sporočajo, zakaj komunicirajo in kdaj lahko njihove zvoke razumemo kot izraz zvočne ustvarjalnosti. Se lahko tudi ljudje sporazumevamo z drugimi živalmi preko zvoka? Lahko z njimi ustvarjamo zvočno umetnost? Z uporabo prenosnega oddajnika, ki ga mentor nosi v torbi, se zvočna vsebina udeleženkam_cem predvaja prek slušalk. Mentor, ki ima tudi mikrofon za neposredno komunikacijo z udeleženkami_ci, lahko posnetek, ter s tem izvajanje delavnice, po potrebi ustavlja in skupaj z otroki izvaja predvidene naloge. Vsak udeleženec_ka prejme tudi izobraževalni labbook. Workshop for children (7+) and adults, transmitted through the silent disco system, can be performed in ENG either SLO. The workshop delves into the sound worlds of several animals. Immersed in an interactive, experiential listening space, the participants explore the differences in how sound is used by different animal species to communicate and be creative, and try to find out what are the animals communicating and why and when can their sounds be seen as an expression of music creativity. The workshop encourages active listening, which takes the participants on a journey into a different world to offer a new perspective on the lives of other animal species. Using a portable transmitter that the mentor carries in his bag, the audio content is played to the participants via headphones. The mentor, who also has a microphone for direct communication with the participants, can stop the recording, and thus the workshop, if necessary, and perform the planned tasks together with the children. Each participant also receives an educational labbook.

Katarina Radaljac - mentor, Uršek Slivšek - mentor

Dogodki

pet, 28.07.2023 13:00Drugje

sob, 29.07.2023 13:00Drugje

ned, 30.07.2023 13:00Drugje

Odpovedano!