Nuša Smolič: Barvnoslišni zven

Art and music performance - Slikanje v živo / Live painting

BARVNOSLIŠNI ZVEN Zvok barve in barva zvoka. Projekt Barvnoslišni zven vam vizualno in zvočno predstavi oba vidika. Umetnost omogoča integracijo čutilnih, čustvenih, motoričnih procesov - spoznavnih, pozornostnih, čustvenih, motoričnih in avtonomnih procesov, kar se fenomološko prevaja kot občutek blaginje. Tako je glasba ena od redkih človeških dejavnosti, ki aktivira vse dele možganov - za pozornost, spomin, koordinacijo gibov, razumevanje govora, logično razmišljanje, razvijanje socialne in emocionalne inteligence. Ko se sprašujemo o barvitosti glasbe, nam tu odgovarjajo večne sorodnosti, kot so preklapljanje čutnih stimulacij, interakcija glasbenega in likovnega jezika, s skupnim jezikom kot so ritem, ostrina, toplota, mehkoba, barvna ubranost, zamolklost, svetlost itd. in so del našega dojemanja. Gledamo z zvokom in tako operiramo, vzpostavljamo zvočne strukture, ki stimulirajo naše počutje, domišljijo, misel; vse od tega je zvok, vendar ko le-ta postane glasba in dobi drugo dramaturško prvino, prepletenosti, ne v smislu prevajanja, temveč hipne povezave celostne zaznave. Takrat nevidno postane vidno. Občutja se izražajo v vzpostavljenih odnosih. Globlja kot so, močneje se izražajo. In tako je za to pomemben odnos z barvo, zvokom, slikarsko površino, predvsem pa odnos v sozvočju in skladnosti med ustvarjalci. Tako se rodi projekt Barvnoslišni zven, ki nastane kot osebna izkušnja Nuše Smolič, ki glasbo vidi in gleda na drugačen način, preko zaznave s čustvi in vse to nastane kot produkt barve, sproducirane kot vidni slikarski element, poteze na slikovni površini. Ne samo, da je po svoji profesuri akademska slikarka, marveč je zasnovano na ta način njeno celo življenje. Tako je za projekt kot glasbena diktatura pomemben zelo senzibilen čut do produciranja glasbe, ki mora le-ta nastati kot momentalna interakcija čustvene zaznave, ton- melodija, zaznavanje, interakcija in direktna akcija skozi videnja glasbe v barvi - sinestezija, katera se sprovede kot vidni element skozi potezo na platnu/ papirju. V ta namen se Nuša združi z glasbeniki različnih zvrsti, ki gledajo na glasbo in jo ustvarjajo ravno na način, po katerem sam projekt kliče. Skupaj tako ustvarijo projekt Barvnoslišni zven s popolno predanostjo glasbi, kot si jo v polnem merilu sama zasluži, z odvrženimi poznavanji naučenih normativov. Namen projekta je torej, da se s sinergijo vse interakcije ustvari valj barvite-glasbene izkušnje, ki začara in preseneti s končnim izdelkom, ne samo ustvarjalce same, marveč tudi publiko, ki je v projekt neposredno interaktivno vpletena s svojo energijo in spremljanjem. Torej prisluhnimo, odkrivajmo čute in se povezujmo - v interaktivni performans in vizualno-zvočni prostor - v barvo melodije in zaslišimo melodijo barve.

Nuša Smolič, akademska slikarka // Patricija Roj, glasbenica / Marko Pocrnjič

Dogodki

pet, 28.07.2023 18:00Izvir