RuŽa reda (SI, HR)

Members:

Žarko Jovanovski, Andrej Boštjančič Ruda

"Ruža reda je dober primer, kako bi bilo mogoče umetnost govorjene poezije revitalizirati. Gre predvsem za poseg v prostor, njegovo ustaljeno razporeditev teles in zvokov, zato se zdi povezava s senzibilno eksperimentalno muziko veliko bolj smotrna kot povezava z bolj harmoničnimi, popularnimi zvoki, ki zelo pogosto pripeljejo do nevtralizacije političnih učinkov." Muanis Sinanović

Dogodki: